гр. Враца, ул "Иванка Ботева" №28
понеделник - петък: 08:00 - 17:00
01

БИЗНЕС СОФТУЕР СЪПОРТ

БИЗНЕС СОФТУЕР СЪПОРТ
Развива дейност в две основни направления:

• Цялостно счетоводно-консултантско обслужване на фирми от малкия и средния бизнес, осъществявани от счетоводна къща „Бизнес Навигатор“- подразделение на Бизнес Софтуер Съпорт ЕООД

• Внедряване, настройване и поддържане на счетоводен софтуер и ТРЗ софтуер
Предоставяме комплексни услуги, стремим се да удовлетворим цялосно изискванията като предложим на нашите клиенти всичко, от което се нуждаят.

Съвместно с клиентите търсим оптимални решения на проблемите.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
02

03

Нашите услуги


Консултации в областите на данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, трудови правоотношения
Tекущо счетоводно обслужване с възможности за детайлна аналитична отчетност
Счетоводни справки в реално време за вземания от клиенти, задължения, наличности и всички останали
Поддържане на трудови досиета на служителите на фирмите-клиенти, съобразено изискванията на Инспекция по труда
Справки в реално време за задълженията по данъчно-осигурителната сметка в НАП
Обработка на работни заплати с отчитане спецификите на трудовото и осигурително законодателство, на които контролиращите институции особено държат
Изготвяне и подаване с електронен подпис на всички необходими данъчни, данъчно-осигурителни декларации, искания и други към НАП
Обработка на болнични листове и подаване в НОИ
Изготвяне на платежни документи за данъчните и осигуритените задължения
Междинно (при необходимост) и годишно счетоводно приключване
Изготвяне на финансови отчети
Изготвяне и подаване с електронен на отчети за статистиката (НСИ)
Публикуване на годишни финансови отчети в Търговски регистър посредством електронен подпис
Издаване на служителите, работещи във фирми на наши клиенти служебни бележки, справки, удостоверения и всякакви необходими документи