Инфлацията може да се доближи до целта на банките спроед ЕЦБ

Европейската централна банка може да се доближи до целта си за инфлация от 2% в средносрочен план, каза член на изпълнителния борд, докато пазарните играчи с нетърпение очакват нова среща за политиката през декември.

Наблюдателите на ЕЦБ очакват централната банка да очертае планове за това как ще коригира паричните стимули след срещата си следващия месец. Говорейки през октомври, президентът на ЕЦБ Кристин Лагард каза, че програмата за спешни покупки при пандемия, известна като PEPP, ще приключи през март, както беше планирано по-рано. Но въпросът за участниците на пазара е как централната банка ще прекалибрира политиката си след това.

„Не искам да спекулирам в този момент, както ще разберете, относно резултата от обсъжданията през декември“, каза Франк Елдърсън, член на изпълнителния борд на ЕЦБ.

Той обаче добави: „Това, което видяхме, е, че диапазонът на възможните резултати се е изместил нагоре, разширил се и следователно, вероятно и най-правдоподобният резултат се е доближил или ще се окаже по-близо до нашата цел за инфлация 2% в средносрочен план.”

ЕЦБ ще преразгледа прогнозите си за растеж и инфлация през декември – те ще подкрепят всяко решение в централната банка за това колко стимули са необходими на еврозоната занапред.

Членовете на централната банка се опитаха да омаловажат очакванията, че може да има увеличение на лихвите през втората част на 2022 г. Това е въпреки скорошния скок на инфлацията, който в момента е на 13-годишен връх в еврозоната.

ЕЦБ все още е на мнение, че този ценови натиск ще изчезне през 2022 г. и паричната политика ще трябва да остане донякъде адаптивна.

Елдърсън от ЕЦБ каза, че инфлацията е в съзнанието на централната банка.

„Разбира се, сме много наясно, че краткосрочната инфлация е по-висока от очакваното. И разбираме, че това е загриженост за гражданите, тъй като, разбира се, това влияе върху техните разполагаеми доходи и покупателна способност“, каза той.

Leave A Reply