Завръщане на работа след майчинство

При завръщане на работа след майчинство трябва всяка една майка да знае, че има натрупана неизползвана отпуска от 20 дни на година за периода на майчинството (възможно е отпуската и да е повече, ако в трудовия договор е залегнала такава). Тя би била доста удобна за ползване, в случай че детето […]