Завръщане на работа след майчинство

При завръщане на работа след майчинство трябва всяка една майка да знае, че има натрупана неизползвана отпуска от 20 дни на година за периода на майчинството (възможно е отпуската и да е повече, ако в трудовия договор е залегнала такава). Тя би била доста удобна за ползване, в случай че детето например по-трудно се адаптира към посещаването на ясла/детска градина. Натрупаната неизползвана отпуска може да се ползва накуп или на части. Може да бъде изплатена под формата на пари само при напускане. Също така, в случай че детето боледува, работодателят няма право да ви отказва да ползвате отпуск по болест. Първите три дни от болничния са за сметка на работодателя, като за този период той Ви дължи 70% от заплатата. Останалите дни са за сметка на държавата, като от НОИ ще Ви изплащат 80% от заплатата като обезщетение за болничен.

Работодателят е длъжен да ви плаща същата заплата, както и преди майчинството. Намаляване на заплащането е възможно само с писмено съгласие на служителя. В случай че искате да смените работодателя си след изтичане на отпуска по майчинство, тогава следва да отправите 30-дневно предизвестие към Вашия работодател (възможно е срокът на предизвестие да е по-голям, ако в трудовия договор е залегнал такъв). В случай че Вашият работодател е съгласен, също така е възможно и трудовият договор да бъде прекратен веднага (без да е нужно да се изчаква да изтече едномесечното предизвестие). При напускане работодателят е длъжен да Ви изплати натрупаната неизползвана отпуска.

В случай че усещате, че Вашият работодател не желае да Ви върне на работа, е важно, още в първия ден, в който се явите на работа, да заведете в деловодството на фирмата заявление, че на днешна дата, предвид изтичане на отпуската ви, се явявате на работното си място. Това е важно, тъй като в противен случай работодателят би могъл да твърди, че не сте явили на работното си място и да пристъпи към дисциплинарно уволнение.

Ако случайно Ви уволнят неправомерно, имате срок от 2 месеца да го обжалвате в съда. За целта ще Ви бъде необходим адвокат, но тези разноски ще бъдат за сметка на работодателя, в случай че той загуби делото и бъдете възстановени на работа.

До навършване на шест години на детето, майката трябва да полага нощен или извънреден труд, само ако е дала писменото си съгласие за това.

Майката на дете до три години не може да бъде командирована без нейното изрично писмено съгласие.

Всеки родител има право на 40 дни годишно болничен за гледане на болно дете. Отделно от това има и отпуск за гледане на здраво дете, в случай че е наложена карантина в детската градина или училище.

Всяка служителка, която се завърне на работа след майчинство, но все още кърми, има право на отпуск за кърмене по 1 час два пъти дневно или два часа наведнъж, докато детето навърши осем месеца. В случай че детето е недоносено или са близнаци, разрешените часове са три. След навършване на осем месеца на ден се полага един час за кърмене от работното време, докато лекар прецени, че детето трябва да бъде кърмено.

Майките, които се връщат по-рано на работа, ще получават половината от майчинството си.

Leave A Reply